Ziekte van Alzheimer

De meest voorkomende vorm van dementie is de ziekte van Alzheimer. 

Ziekte van Alzheimer

De ziekte van Alzheimer is een complexe aandoening waarvan de symptomen pas merkbaar worden tientallen jaren nadat de ziekte zich begint te ontwikkelen. Vroege tekenen zijn onder meer geheugenproblemen en moeite met complexe handelingen. Deze verschijnselen kunnen subtiel zijn en mensen denken vaak dat het normale gevolgen zijn van het ouder worden. In de beginstadia van de ziekte van Alzheimer worden bepaalde hersengebieden die essentieel zijn voor het geheugen aangetast. Hierdoor de frequentie en de ernst van de momenten van geheugenverlies sterker is dan bij normaal veroudering.

Onze hersenen communiceren via een uitgebreid netwerk van miljarden zenuwcellen. Deze zenuwcellen verbinden met elkaar door middel van zogeheten 'synapsen'. Gedurende ons leven verliezen we meerdere synapsen, maar groeien deze ook weer aan. Bij gezonde hersenen is een goede balans tussen de hoeveelheid van nieuw gegeneerde synapsen en het verlies van oude, beschadigde synapsen. In het geval van de ziekte van Alzheimer wordt het proces van het verlies van synapsen versneld, waarbij het aantal nieuw gevormde synapsen dit verlies niet meer compenseert. Zodoende begint het netwerk in de hersenen te falen en treden symptomen op als geheugenverlies.

Patiënten met de ziekte van Alzheimer hebben vaak lagere bloedspiegels van een aantal specifieke voedingsstoffen (ten opzichte van gezonde leeftijdsgenoten). Het gaat dan onder andere om bepaalde vetzuren, vitamines en spoorelementen. Dit kan komen doordat de patiënten minder goed eten, maar nog veel meer doordat hun stofwisseling niet optimaal verloopt .
Er wordt veel onderzoek gedaan naar het ontstaan en verloop van deze ziekte, maar een mogelijke genezing van de ziekte is echter nog niet gevonden. De huidige interventies zijn gericht op het zolang mogelijk behouden van de kwaliteit van het leven.

In het kader van haar onderzoek heeft Nutricia Advanced Medical Nutrition Souvenaid ontwikkeld. Souvenaid is een medische drinkvoeding die een specifieke mix van voedingsstoffen bevat, afgestemd op de specifieke voedingsbehoeften van patiënten in het beginstadium van de ziekte van Alzheimer.